Kundevilkår

Pris

Efter anmodning på SMS eller ved udfyldelse af kontaktformular på virksomhedens webside, fremsendes der et uforpligtende skriftligt tilbud med pris på vinduespolering. Der tages forbehold for fejl eller misforståelser angående arbejdets omfang i det fremsendte tilbud, og eventuelle ændringer i forhold til prisen afklares inden arbejdets påbegyndelse. Et tilbud på vinduespolering er gældende 1 år fra afgivelsestidspunktet.

Virksomheden forholder sig ret til at planlægge udførelse af udvendigt arbejde på en hvilken som helst hverdag mellem kl. 7-17. I forbindelse med indvendigt arbejde aftales tidspunkt mellem virksomhed og kunde.

Aftaler

Virksomheden tilbyder at udføre vinduespoleringsopgaver med fast interval. Virksomheden forholder sig retten til at justere tidspunktet for udførelsen af arbejdet for at sikre den mest effektive planlægning. Aftaler indgåes uden binding og kan på et hvilken som helst tidspunkt ophæves af både kunde og virksomhed. 

SMS information

Ved accept af tilbudet gives også godkendelse til virksomheden udsender sms informationer til kunden, deriblandt besked dagen før vinduespolering udføres. SMS information kan til enhver tid fravælges ved at kontakte virksomheden. 

Fakturering

Virksomheden tilbyder at lægge en udskrevet faktura i postkassen efter udført arbejde eller at fremsende faktura elektronisk på email. For kunder som har aftale om vinduespolering hver måned faktureres der som udgangspunkt hver anden måned eller hvad der svarer til 6 gange årlige. Andre kunder bliver opkrævet i forbindelse med hver vinduespolering med mindre andet er aftalt. 

Betaling

Betaling for vinduespolering kan gennemføres ved hjælp af Mobilepay til nr. 88815 eller ved hjælp af bank overførsel til følgende konto:  Reg. nr. 8461 Konto nr. 1134580. I særlige tilfælde tages der også i mod kontant betalinger. Virksomheden tilbyder ikke betaling ved brug af FI-indbetalingskode eller betalingsservice.

Ansvar

Virksomheden har ansvarsforsikring som dækker skader der måtte opstå i forbindelse med arbejdets udførelse. Mindre slid på glas, maling, rammer der opstår som følge af arbejdets udførsel under normale omstændigheder dækkes ikke af virksomheden. I hvert tilfælde foretages der en individuel vurdering af slid eller en skades omfang for at afgøre om der er grundlag for at yde erstatning.

Personlige oplysninger

Ved indgåelse af aftale om vinduespolering accepteres det at virksomheden opbevarer kundens fulde navn, adresse, telefon nr. og evt. email adresse så længe kundeforholdet varer ved. Efter endt kundeforhold opbevares kundeoplysninger endvidere i et år efter aftalens ophør med mindre kunden forlanger andet. Kunden personlige oplysninger opbevares til en hver tid fortroligt og videregives ikke til tredjepart.